Procurement Intelligentsia act for the right to be left wing / Elita în achiziții este pentru dreptul de a fi de stânga

tpr_ovidiu_slimac_linkedin

USA – 23

UK – 5

INDIA – 2

AUSTRALIA – 1

NORTH AFRICA – 1

SWEDEN – 1

VIENNA, AUSTRIA – 1

MUNICH, GERMANY – 1

LYON, FRANCE – 1

TIMISOARA, ROMANIA – 1

Mă gândesc la o Diagramă Pareto cum ar arăta : Continente Participanți (NORTH AMERICA – 23, NORTH AFRICA – 1, ASIA – 2, AUSTRALIA – 1, UK – BREXIT – 5, EUROPE – 5), Țări, Orașe, Continente, Participanți (USA – 23, North Africa – 1, Khambhat – India – 2, Melbourne – Australia – 1, Sweden – 1, Vienna – Austria – 1, Munich – Germany – 1, Lyon – France – 1, și ultimul dar nu cel de pe urmă Timisoara – Romania – 1) și clar mă procrastinez.

I was thinking about how looks like a Pareto Diagram for : Continents, Participants (NORTH AMERICA – 23, NORTH AFRICA – 1, ASIA – 2, AUSTRALIA – 1, UK – BREXIT – 5, EUROPE – 5), Continents, Countries, Cities, Participants (USA – 23, North Africa – 1, Khambhat – India – 2, Melbourne – Australia – 1, Sweden – 1, Vienna – Austria – 1, Munich – Germany – 1, Lyon – France – 1, and last but not least Timisoara – Romania – 1) and I am going to procrastinate for sure.

”Cei patru magnifici” care ”Au speriat Vestul”, din ”Nimic nou pe frontul de Vest”, care din 1789 de la Revolutia Franceză ne-a adus ”Libertate, Egalitate, Fraternitate” și dreptul de a fi de stânga, de a fi Revoluționar.

Vremurile nu mai sunt ce au fost iar eu pot afirma că nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, sunt inteligent și aparțin Elitei. Creme de Creme a profesioniștilor din achiziții.

”Fantastic Four” which act like ”I came, I saw, I shot” and stood like ”All quiet on the western front”, which beginning with french Revolution bring us ”Liberty, Egality, Fraternity” and the right to be from the left wing, to be a Revolutionary.

There are no more such times like back than and I affirm that I am not on the right, not on the left, being to smart for that I am part of the cream of the crop of Procurement Intelligentsia.

Ce vreau să spun ?

Ți-ai dat seama din lista de mai sus și dacă vei fi doar un pic curios, suficient cât să devii sau să nu devii pisica lui Schrodinger, vei căuta răspunsuri, dacă ai întrebări, clar, daa! … și chiar vei răspunde tu la întrebări, dacă ai răspunsuri (primite sau cucerite) daa!

What do I mean ?

You figure it out from the above list and if you are a little inquiring as much as to become or not the Schrodinger cat, you will looking for the answers, if you have any, doh! … and maybe you will answered to the questions asked (nevermind if these questions belongs to you or not) doh!

Read More

Power of Internet / Puterea Internetului

E vremea Revoluției !

It is the time for the Revolution !

tpr_ovidiu_slimac_linkedin

A început bătaia în evenimente online. Colegii din comunitatea Procurious au un șir lung de evenimente, care au început în 19 Septembrie 2016 și se vor termina în 7 Octombrie 2016

Evenimentul ”Career Boot Camp” este un eveniment găzduit aici : http://www.procurious.com, pentru dezvoltarea globală profesională a consilierilor în achiziții, a celor din aprovizionare. În mai mult de 15 zile, membrii Procurious au accesul exclusiv și liber, gratuit la podcast-urile de 5 minute, special proiectate pentru construirea de deprinderi vitale în carieră, pentru crearea unei rețele profesionale și a unor oportunități pentru cariera specialiștilor, experților în achiziții publice.  

Să participi la Career Boot camp este foarte ușor …

  1. Te înscrii să devii membru Procurious – GRATIS
  2. Te conectezi la Procurious în fiecare zi, pe durata evenimentului Boot Camp via http://www.procurious.com
  3. Ai acces zilnic la 5 minute de podcast, Blogul Boot Camp și poți împărtăși din cunoștințele dobândite chiar pentru a avansa în carieră !

The online battles were started. Procurius community has the opportunity to assist to a along series of events, started in 19 September 2016 until 7 October 2016.

Career Boot Camp is an online, global professional development event for procurement and supply chain professionals hosted on http://www.procurious.com. Over 15 days, Procurious members have free and exclusive access to daily, 5 minute podcasts designed to help you build vital skills, networking and advancement opportunities for your career.

To take part in Career Boot Camp, it’s as easy as…

  1. Sign up and become a member of Procurious – FREE
  2. Logon to Procurious each day during Boot Camp via http://www.procurious.com
  3. Access the daily 5 minute podcast, Procurious Boot Camp Blog and share tips for getting ahead in your career!

Read More

La început a fost … cumpărarea directă / In the beginning was … direct buying

A Cumpăra

Cumpărare directă – Achiziție directă

x-in-the-beginning-was-the-word

Da. Sunt om, ființă umană și sigur că așa este cum spun oamenii de știință (care știință ? – ei, na și tu acuma !) această activitate de cumpărare o fac emoțional.

Îmi doresc satisfăcută o necesitate proprie sau familială sau de apartenență la un grup (social, cu aceleași preocupări) pentru a cumpăra, achiziționa, a prospecta piața pentru obținerea celui mai bun preț pentru acea necesitate.

Evident că voi urmări niște pași, o procedură, nu mă hazardez să merg la cumpărături fără să știu : ce doresc să cumpăr, ce buget am alocat, ce culoare să fie, organoleptic ce doresc, alte mici amănunte de acest gen ca și : cantitate, calitate, dacă pot căra singur toate aceste produse, dacă am nevoie de transport …

 

Hmm … îmi dau seama de ce observi mulți bipezi de gen masculin, foarte atenți la hârtiuța din fața lor și cu ochii exoftalmici ațintiți asupra rafturilor unde este afișat prețul, au o atenție distributivă și la mișcatul căruciorului prin magazin (cică, după aceiași oameni de știință, cum care, ceilalți decât primii sau poate tot ei …, așa ceva ar fi de-a dreptul imposibil, bărbații fiind monotasking – fac un singur lucru pe rând, pe când femeile sunt multitasking – au abilitatea de a face simultan peste două activități și da, nu am să încerc să divaghez aici) și la telefonul mobil din dotare, la care vorbesc în același timp – așteptând cuminți aprobarea cumpărării.

Cora_-Direct-de-la-producator1-300x285

To Buy

Direct purchase – Direct Acquisition

Yes. I’m human, human being and as scientists say (which science? – well, now!) I make this purchase activity with an emotional impulse.

Read More

23 August !

Ziua Eliberării – (ex)Ziua Națională a României

Liberation Day – (ex) National Day of Romania

defilare_23_august_1989_35405700

”La trecutu-ți mare, mare viitor”

”…

Să trăim stăpîni în țară,

Ziditori ai lumii noi.

…”

“As  your great past, as your great future”

“…

To live in our country as masters,

Builders of the new world.

… “

Centralizare vs Descentralizare !

 

Îmi aduc aminte de vremurile când toată România sărbătorea această zi, de 23 August.

Voiți sau NeVoiți dar bucuroși după bacanalele oficiale când toată lumea era a tuturora, cei în etate, la un mic și o bere, cei mai tineri, la un mic și o bere, copii, se jucau de-a ”țară-țară vrem ostași” și se duceau negocieri fără nici un fel de publicare prealabilă a vreunei intenții, cine cu cine să se țină de mână, pentru a fi lanțul (nu cel de aprovizionare, evident) cât mai indestructibil.

 

Centralization vs. Decentralization!

 

I remember the times when all Romania was celebrating this day, August 23rd.

Willingly or unwillingly but happy after official bacchanaliases  when the world belongs to everyone, the elderly,with  a small and a beer, the youngest, with a small and a beer, children were playing “country-country we want soldiers “and going into negotiations without any prior publication of any intentions for whos holding hands who, to form a chain (not the supply one, of course) as indestructible as possible.

Centralizare sau DesCentralizare

Centralization or Decentralization

Read More

Stay Hungry, Stay Foolish / Șezi Flămând, Șezi Necugetat

I want to distribute knowledge, procurement knowledge to all the people. Of course, all who are interested in this kind of stuff.

I prepare my Seminar lecture and it seems to be a good point to reffer to all departments implicated in procurement field with the name ”dots”, to asign to each dot an action and to connect this dots into a Procurement Strategy for contracting authorities or even to echonomical operators.

 

Îmi doresc să răspândesc cunoașterea din achiziții către toți oamenii. Firește, tuturor celor interesați de subiect.

Îmi pregătesc notițele pentru Seminarul ce îl voi susține și m-am gândit că un bun exemplu ar fi să mă refer la departamentele implicate în fenomenul de achiziții cu apelativul de ”puncte”, să îi atribui fiecărui punct o activitate și să unesc fiecare punct ca într-un final să rezulte o Strategie în Achiziții pentru autoritățile contractante și chiar pentru operatorii economici.

 

And then struggled me / Apoi m-a izbit :

” You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.

You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.”

Nu puteți conecta punctele privind înainte ; aveți posibilitatea să le conectați doar privind înapoi. Deci, va trebui să ai încredere că punctele se vor conecta cumva într-un fel în viitorul tău.

Trebuie să ai încredere în ceva în instinctul tău, în destin, viață, karma, orice ar fi. Această abordare nu m-a dezamăgit, și a făcut toată diferența în viața mea. “

Steve Jobs

 

This is true in Procurement too.

If I don”t know the implications, if I don”t know their functionalities, if I don”t be there, I can”t connect the dots. I”ve been ther, I”ve done that, put me in the position to look backwards, with no angry

a fabulous drama by John Osborne, in my opinion, which revealed kind of Decalog of the art renaissance (Art of Correct Procurement).

1. writer (CPO) must be ardent of his time,

2. artist (CPO) is committed to his work and not to a political force

3. literature (purchases) must terrify conformism (corruption)

4. major problem of humanity remains the danger of nuclear war,

5. Britain’s (Romania) social institutions are anachronistic,

6. youth (CPO) today is disillusioned and outraged,

7. This youth (CPO) requires a “credo”

8. there is no one who can give him (I know that I gave it already, so much, so come on join me !)

9. scene (procurement field) should be reserved for ordinary people (specialists, procurement experts)

10. The traditional realism (hunger for illicit gain) has not exhausted all the possibilities.

and to know exactly why the dots are connected and why they are connected in this way and not in another.

Așa este și în Achiziții.

Nu poți conecta punctele dacă nu le știu funcțiunea, nu am fost acolo, nu cunosc implicațiile. Am fost acolo, am făcut asta, îmi dă puterea să pot privi înapoi, fără mânie

o piesă de teatru colosală, de John Osborne, după mine de altfel, care dezvăluie un decalog al transformării prin artă (Arta Achizițiilor Corecte) .

1. scriitorul (consilierul in achizitii) trebuie să fie pasionat de timpul său,

2. artistul (consilierul in achizitii) se angajează faţă de opera sa şi nu faţă de o forţă politică,

3. literatura (achizițiile) trebuie să violenteze conformismul (corupția),

4. problema capitală a umanităţii rămâne primejdia unui război nuclear,

5. instituţiile sociale ale Marii Britanii (României) sunt anacronice,

6. tineretul (consilierul in achizitii) de astăzi este deziluzionat şi revoltat,

7. acest tineret (consilierul in achizitii) cere un „credo”,

8. nu există nimeni care să-l poată oferi (eu știu că m-am oferit de mult, hai și tu lângă mine !),

9. scena (achizițiile) trebuie rezervată oamenilor simpli (specialiștilor, experți în achiziții),

10. realismul tradiţional (foamea de câștig ilicit) nu şi-a istovit posibilităţile.

și să știu de ce punctele se unesc în acest fel și nu în altul.

 

dot 1 – necessary / necesarul

dot 2 – approved / aprobare

dot 3 – marketing / studiu de piață

dot 4 – RFP / solicitare de oferte

dot 5 – bids analyses / analiza ofertelor

dot 6 – award decision / decizia de atribuire

dot 7 – communications / publicitate (comunicarea rezultatului)

dot 8 – contract asignement / semnarea contractului

dot 9 – delivery (goods, services, works) / livrarea (bunurilor, serviciilor, lucrărilor)

dot 10 – acceptance / recepția acestora

dot 11 – payment / plata

 

and I will stop here this abstract, like in football we mentioned only the players on the field  not the other ones on the bench which are staying there just in case … and we are not talking here about procedures just only about  common direct acquisition …

și mă opresc aici cu acet rezumat, unde ca și la fotbal ne referim doar la jucătorii de pe teren, nu și la aceia de pe bancă necesari doar dacă … și nu vorbim aici despre proceduri ci doar despre banala cumpărare directă …

 

Anyway, after all, the ”Mac” Father – Mr. Steve Jobs, must to be one of us romanian native. He is answered in his Stanford University speech in 2005, at one of the famous Romanian question : ”Q : How are you, are you sitting and thinking ? A : No, I just staying (foolish) !”.

Până la urmă, Părintele ”Mac” – Dl. Steve Jobs, trebuie să fie un român neaoș. El a răspuns în 2005, în cuvântarea sa de la Universitatea Stanford, la celebra întrebare românească : ”Î : Ce faci bade, șezi și cugeți ? R : Nu, numa șed (necugetat) !”

Read more "Stay Hungry, Stay Foolish / Șezi Flămând, Șezi Necugetat"

Politeness / Politețea

Politetea a fost considerata indispensabila traiului in comun, chiar daca obiceiurile manifestarii ei variau din punct de vedere regional.

Fireste ca, prin repetitie si transmitere din generatii in generatii, normele care tin la baza de o anumita eticheta devin obiceiuri reprezentative ale unor grupe de oameni si chiar ale unor natiuni. Oamenii au obiceiuri bune si rele, iar cum obisnuita este a doua noastra natura, obiceiurile sunt foarte importante pentru convietuire si pentru obtinerea unui echilibru in raporturile sociale.

 

polite man

Se presupune că prima carte de bune maniere a fost scrisă în jurul anului 2400 î.Hr. de către Ptah-hotep, edilul Egiptului. Codul bunelor maniere își are rădăcinile în Antichitate, odată cu dezvoltarea artei oratorice și a teatrului.

În vremurile acelea se punea foarte mare accent pe gesturi, pe miscările corpului, considerându-se deosebit de importante pentru exprimarea nobleții și perfecțiunii spiritului. Gesturile trebuiau să fie moderate, nici foarte iuți, dar nici foarte domoale.

Confucius considera că omul nu se poate purta normal decât utilizând un cod, niște reguli, bunele maniere fiind astfel încorporate de atunci în unele norme sociale.

 

Mai târziu, în 1922, Emily Post publică lucrarea „Eticheta – în Societate, în Afaceri, în Politică și Acasă”, un bestseller ce a promovat bunele maniere.

Din 1978, Judith Martin (Miss Manners), jurnalist american, răspunde întrebărilor despre etichetă și scrie eseuri pe probleme de maniere, sau clarifică esențialele calități ale politeții.

Aceasta a povesteste într-un interviu din 1995 importanța bunelor maniere: „ Dacă te comporți într-un mod care-i ofensează pe oamenii cu care ai de-a face, aceștia se vor îndepărta de tine. Există o mulțime de oameni care afirmă: Nu ne pasă de etichetă, dar nu putem accepta felul în care așa-și-așa se comportă și nu-l vrem în jurul nostru.” Miss Manners spune care este marele minus al bunelor maniere: „Eticheta nu are mari sancțiuni așa cum are legea. Dar cea mai mare sancțiune pe care o putem aplica este de a nu avea de-a face cu acești oameni și de a-i izola deoarece comportamentul lor este insuportabil.”

 

In Germania, spre exemplu, s-a renuntat la sarutarea mainii femeilor, dar s-a extins pana la obsesie deprinderea de a fi punctual. Tot aici, cu exceptia meselor oficiale si a cazului cand exista personal de serviciu, invitatii contribuie in comun la debarasarea mesei, la spalarea veselei folosite, fara ca gazda sa se simta in vreun fel jignita.

In Cehoslovacia, unde curatenia apartamentelor este de-a dreptul impresionanta, gazda are intotdeauna pregatita pentru musafiri o adevarata colectie de papuci noi si comozi in care invitatii sa isi odihneasca picioarele.

In Canada, ca si in alte parti, exista obiceiul de a oferi flori in numar par, asa cum la romani un buchet trebuie sa aiba neaparat un numar fara sot de fire, cu exceptia acelora adresate inmormantarilor.

 

10 De ce !

1) De ce barbatul trebuie sa mearga, alaturi de femeie, pe partea exterioara a drumului?

Originile acestui obicei de buna purtare, dar si de precautie, nu au o incadrare foarte precisa in istorie, dar fac referire la prevenirea expunerii damei in fata eventualelor pericole ce ar putea veni dinspre exteriorul drumului. Unii considera ca astfel, daca un vehicul ar trece in viteza pe drum, foarte aproape de trotuar, barbatul si nu femeia ar fi cel stropit de eventualele balti si noroaie. De asemenea, din acea pozitie, barbatului i-ar fi mai usor sa isi apere compania feminina, trimitand-o mai lesne la adapost si, inca o data, ferind-o de expunerea in calea primejdiei.

nice_couple

Foto : de pe net

2) De ce dau barbatii “noroc” cu mana dreapta atunci cand se intalnesc?

Trebuie mentionat ca in trecut, gestul de a da mana diferea un pic de forma sa de astazi. Barbatii isi prindeau reciproc bratele drepte din zona antebratelor, pentru a pipai atat palma cat si maneca, cautand existenta unei eventuale arme. Sigur ca aceasta putea fi ascunsa in mana stanga, dar cum cei mai multi oameni sunt dreptaci, se considera ca nimeni nu ar risca sa foloseasca mana stanga pentru a injunghia pe cineva. Stangacii erau priviti cu ochi rai, deoarece te puteau injunghia in timp ce iti strangeau mana. Mai mult, in diverse societati medievale, inainte de aparitia hartiei igienice, exista obiceiul ca oamenii sa isi foloseasca mana stanga pentru a se curata la dos. De aceea, aceasta era considerata murdara si, in consecinta, niciodata intrebuintata pentru salut.

datul mainii

Foto : de pe net

 

3) De ce ridica barbatii palaria atunci cand saluta?
Descoperirea capului denota in sine un gest de smerenie si respect, infatisandu-l pe omul dinainte asa cum este el, la statura cu care a fost inzestrat. Totusi, manifestarea pare sa aiba radacini foarte clare in trecutul nu foarte indepartat al civilizatiei umane, reiterand obiceiul de ridicare a coifului prin care cavalerii, la sfarsitul unui turnir, isi descopereau chipul, spre a fi recunoscuti si adulati de public.

scoaterea palariei

Foto : de pe net

4) De ce barbatul intra primul in restaurant?
Este unul dintre putinele locuri unde “lipsa de politete” este o virtute. Explicatia este simpla. De regula, cand se deschide usa restaurantului, oamenii din local isi vor indrepta privirile spre intrare. Barbatul intra primul, tocmai pentru a feri femeia care il insoteste, de privirile indiscrete. La masa, gentlemanul ii va oferi damei scaunul cu spatele spre sala. Astfel, va putea manca linistita, nederanjata fiind de privirile curiosilor.

intrare la restaurant

Foto : de pe net

5) De ce spunem “Noroc” sau “Sanatate” atunci cand cineva stranuta?

Prezenta acestui gest este discutabila in “topul” de fata, deoarece, conform normelor de buna purtare, daca cineva stranuta in imediata noastra vecinatate, comportamentul corect este ignorarea momentului si evitarea oricarei remarci, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Totusi, in acceptiunea generala, este consideat un gest de buna credinta sa faci aceasta “urare” persoanei ce da semene de guturai.

Originile? Oarecum multiple. In anul 77 d.Hr., oamenii credeau ca stranutul cauzeaza pierderea sufletului sau incetarea batailor inimii, asa ca “Fii binecuvantat!” (“Noroc, sanatate” la romani) era folosita ca o formula menita sa previna aceste nenorociri. In plus, in vremurile de demult, medicina era rudimentara si facuta dupa ureche, oamenii mureau adesea din simple gripe sau raceli si o astfel de urare avea o insemnatate mult mai mare decat astazi, fiind inzestrata, in constiinta oamenilor, cu puteri oarecum vindecatoare.

tuseste, stranuta

Foto : de pe net

6) De ce barbatii le ofera flori femeilor?

Explicatia este mai degraba respingatoare, dar se pare ca acest obicei este originar din Evul Mediu. Atunci, igiena corporala era neglijata pentru ca baia era considerata ceva murdar (crestinii disociindu-se de bunele obiceiuri ale romanilor), fiind un eveniment care se intampla aproximativ o data pe an, iar florile aveau menirea de a indeparta izurile neplacute ale doamnelor. Avem de a face, aici, mai mult cu o forma de politete interesata, barbatii facandu-si, mai degraba, lor insisi un serviciu, prin oferirea de flori parfumate femeilor cu mirosuri… tari.

Bineînțeles, în prezent florile nu mai sunt oferite cu același scop, ci sunt oferite în semn de respect și iubire la aniversări și alte evenimente importante.

 

oferire flori

Foto : de pe net

7) De ce nu trebuie sa ne descaltam atunci cand mergem in vizita si de ce trebuie sa le cerem oaspetilor nostri acest lucru?
Precum in cazul oferirii de flori, si evitarea descaltarii provine tot din Evul Mediu si este un obicei care tine tot de cauza indepartarii eventualelor mirosuri neplacute care ar putea emana din picioarele goale. In plus, invitatul poate avea parte de un accident nefericit, cum ar fi o soseta rupta si degete la vedere, o situtie jenanta pentru toti cei prezenti.

incaltaminte descaltare

Foto : de pe net

8) De ce barbatul trebuie sa intre primul in taxi?

Poate parea o pornire paranoida, dar raspunsul este: de teama ca nu cumva taximetristul sa porneasca in tromba cu domnita! Perspectiva nu este foarte hilara nici astazi, avand premise plauzibile, insa aceasta precautie isi gaseste o justificare solida in vremurile medievale ale curtezanelor si amorezilor de tip Cassanova. Nu de putine ori, acesti amanti perfecti s-au substituit rolului de birjari ai unor calesti sau trasuri, pentru a le fura aristocratilor, chiar de sub nas, pretuitele “achizitii” feminine. Ca sa evite asemenea surprize neplacute, domnii s-au gandit sa isi dea lor insisi intaietatea la “imbarcari”, tendinta pastrata pana in zilele noastre.

taxi

Foto : Mediafax, Cătălin Abagiu

9) De ce punem mana la gura atunci cand cascam?

In afara faptului ca multa lume nu mai are acest bun obicei si ca explicatia sa evidenta este neexpunerea interiorului cavitatii bucale spre vazul tuturor, aceasta grija de a ne acoperi gura atunci cand cascam are la baze o superstitie destul de veche. Ca si in cazul stranutului, si in cel al cascatului oamenii de odinioara vedeau pericolul eliberarii sufletului din corpul uman sau patrunderea necuratului in acesta. De aceea, printr-o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficienta, astuparea gurii cu mana inlatura eficient aceste ingrijorari.

874_cascatul

Foto : demotivare.com

10) De ce era un mare sacrilegiu ca glezna unei femei sa fie vazuta de un barbat, altul decat sotul sau?

La sfarsitul secolului al XIX-lea, in anumite tari din Europa, se nasteau chiar dueluri pe viata si pe moarte pentru un astfel de eveniment, care astazi pare de-a dreptul ridicol. Cu atat mai caraghioasa pare situatia, cu cat decolteul generos al femeilor, nu doar “avea voie”, dar era musai sa fie arborat fara nicio grija, in toata plenitudinea lui, in vazul lumii… de dragul expunerii bijuteriilor. Piciorul, in schimb, era acoperit intotdeauna cu ciorap, fiind considerat, pe atunci, un fel de organ intim al femeilor, motiv suficient ca surprinderea sa cu privirile sa nasca tragedii.

Secretul unui comportament agreabil si civilizat in societate se poate obtine prin decantarea bunelor obiceiuri filtrate si adaptate de la o generatie la alta. Familia, scoala, anturajul au un rol capital in formarea unei existente normale a oricarui individ. Un adevar cunoscut, dar neasimilat suficient, spune ca drumul libertatii trece prin cultura.

 

A model displays a creation during the Givenchy Ready-to-Wear Spring-Summer 2006 fashion show in Paris, France, on October 5, 2005.  Photo by Nebinger-Orban/ABACAUSA.COM
A model displays a creation during the Givenchy Ready-to-Wear Spring-Summer 2006 fashion show in Paris, France, on October 5, 2005.
Photo by Nebinger-Orban/ABACAUSA.COM

 

O.K.

Și care-i legătura cu Arta Achizițiilor Corecte, te vei întreba sau nu.

Exact aceasta este : ” | a | ” !

Read more "Politeness / Politețea"

Guvernul se dorește Patron de Multinațională / Government wants to look alike boss of multinational

  Citeam în urmă cu o săptămână un articol despre eficientizarea controlului ex-ante ca o măsură prevăzută în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice ca acuma să descopăr că Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un contract de servicii de suport prin consultanță cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru : crearea unei […]

Read more "Guvernul se dorește Patron de Multinațională / Government wants to look alike boss of multinational"