England goes out, UK Brexit, Procurement Remain

British players were burdened by Brexit. Subconsciously they no longer wanted to be in this championship.

 

Jucătorii englezi au fost împovărați de Brexit.Subconștient ei nu au mai dorit să fie la acest Campionat.

 

 

Their country no longer wishes to be part of the EU. Still they Remains in Europe (as they say).

European directives has already implemented from April 25, 2015 in U.K. English pound had a remarkable fallen. Suppliers must rethink their strategies and this will lead to a pressure on public spending.

 

Țara lor nu mai dorește să fie în U.E. Rămâne în Europa (zic ei).

Directivele europene au fost transpuse deja din aprilie 25 în U.K. Lira engleză a avut o scădere remarcabilă. Operatorii economici își vor regândi strategiile iar aceasta va avea ca efect o presiune asupra cheltuirii banului public.

 

 

Value for money, fighting corruption, supporting policies in the procurement field (Easy access to procedures for SMEs, innovative procurement, CSR), developing new technologies, tools and skills to be effective in acquisitions – will continue to be a Common Agenda for all those interested in public procurement.

 

Valoare pentru bani, lupta împotriva corupției, susținerea politicilor în domeniu (Acces facil al IMM la proceduri, achiziții inovative, responsabilitatea socială), dezvoltarea de noi tehnologii, unelte și abilități pentru a fi eficient în achiziții – vor continua să rămână o Agendă comună pentru toți cei interesați în sectorul achizițiilor publice.


Advertisement