About

About

I am your Guide in the Guide of Correct Procurement.  Welcome !

Sunt Ghidul vostru în Achizițiile Corecte. Bine ai venit !

 

I have worked across pretty much every role in the procurement value chain over the last 20 years.  I have been fortunate to work across multiple industries as a practitioner and service provider.

Am o experiență de peste 20 ani în domeniul achizițiilor (publice), trecând prin mai toate fazele, rolurile și etapele procesului de achiziție. Am fost norocos să lucrez în diferite industrii și servicii ca specialist, expert dar și ca prestator de servicii.

 

I want to share trends, strategies and tactics that we can all use to become more relevant to our organizations, and agile in the face of tremendous changes started with new EU Directives 23, 24 and 25, in our fields of comepetences.

Doresc să vă dezvălui direcțiile, strategiile și tacticile pe care toți le putem folosi pentru a deveni cât mai utili în organizațiile noastre și cât mai performanți în fața uriașelor provocări și schimbări survenite odată cu noile Directive UE 23, 24 și 25, în aria noastră de expertiză.

 

I hope you learn as much from the articles on this blog as I do !

Sper să învățați la fel de mult ca mine din articolele postate în acest blog !

 

Advertisement