Guvernul se dorește Patron de Multinațională / Government wants to look alike boss of multinational

 

Citeam în urmă cu o săptămână un articol despre eficientizarea controlului ex-ante ca o măsură prevăzută în Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice ca acuma să descopăr că Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un contract de servicii de suport prin consultanță cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru :

crearea unei strategii naționale de achiziții publice, parte din condiția fundamentală stabilită de UE pentru perioada de programare 2014-2020

Cam în aceiași perioadă, Vicepremierul României, Excelența Sa Costin BORC, a declarat (mai multe detalii în acest articol) în cadrul unei dezbateri pe marginea proiectului Strategiei Naționale Anticorupție, organizată de Ministerul Justiției :

 

Just a week ago I read an article about effective ex-ante control as a measure provided in the National Strategy for Public Procurement, and right now to find that the European Investment Bank (EIB) signed a contract for support services by consulting for the National Agency for Public Procurement (ANAP) for :

creating a national procurement strategy, part of the prerequisite set by the EU for the 2014-2020 programming period

Around the same time, Deputy Prime Minister of Romania, His Excellency Costin BORC said (read more in this article) in a debate on the draft of the National Anti-Corruption Strategy, organized by the Ministry of Justice:

Costin Borc

Să nu ne ferim să luăm modele de procese sau de lucruri care merg bine, fie că sunt ale altor țări, fie ale mediului privat. Eu nu am văzut astăzi un angajat al unui serviciu de achiziții publice din cadrul unei primării sau instituții publice care să schimbe slujba la fiecare trei ani. Întrebați, vă rog, în multinaționale, în orice societăți mari care au niște reguli foarte clare de business și o să vedeți că la serviciul de achiziții este obligație a oricărui audit ca cei din achiziții să se schimbe maximum o dată la trei ani sau, dacă nu ies din serviciul achiziții, măcar schimbă familia de produse cu care au legătură. De ce? Pentru că se creează inerent niște relații personale între achizitor și vânzător. Implicit, vrem sau nu vrem, ele există și trebuie rupte.

Sublinierea noastră.

 

We do not shy to take models of processes or things that go well, whether other countries or the private sector. I did not see today an employee of a public procurement service within a municipality or public institutions to change jobs every three years. Ask, please, the multinational, in any large companies that have some very clear rules of business and you will see the obligation in that service procurement of any audit that those procurement officiers to change up every three years or if not out of procurement service, even with changing product family related. Why ? Because it creates some inherent personal relationship between the buyer and seller. Implicitly, we want it or not, they exist and must be broken.

Our underscoring.

 

Acum să vedem ce zice :

Now let see what are they saying :

EurWORK European Observatory of Working Life

Nivelul cel mai scăzut al salariului minim în Europa (în euro)  nu îl are România ci Bulgaria. România este a doua la acest capitol al sărăciei și rușinii marii familii europene cu care ne comparăm (chiar și când nu trebuie) :

Bulgaria : 214 euro

România : 276 euro

Malta și Slovenia (mai nou intratele) împreună cu Portugalia, Grecia și Spania, formează clasa de mijloc : 500 – 1.000 euro

Celelalte țări europene (vestice) – cele care formează multinaționalele, exced 1.000 euro

Luxemburg : 1.922 euro – aproape de 7 (șapte) ori mai mult ca în România.

 

The lowest minimum wage in Europe (in euro) goes to Bulgaria not to Romania. Romania is the second level of this poverty and shame chapter in this great European family with which we compare ourselves (even if when we do not have to) :

Bulgaria: 214 euro

Romania: 276 euro

Malta and Slovenia (newest entry) together with Portugal, Greece and Spain, form the middle class : 500-1,000 euro

Other European countries (Western side of Europe) – thst they forming multinationals exceed 1,000 euros

Luxembourg: 1,922 euros – nearly seven (7) times more than in Romania.

 

Table 2: Recent levels of statutory minimum wage applicable in the EU Member States

Country Effective per Minimum wage Remarks
Belgium 1 December 2012 1,501.82 EUR per month No change since then
Bulgaria 1 January 2014 340 BGN  (174 EUR) per month  
1 January 2015 360 BGN (183 EUR) per month  
1 July 2015 380 BGN (194 EUR) per month  
1 January 2016 420 BGN (214 EUR) per month  
Croatia 1 January 2010 2,814 HRK (367 EUR) per month  
1 January 2013 2,984.78 HRK (389 HRK) per month  
1 January 2014 3,017.61 HRK (394 EUR) per month  
1 January 2015 3,029.55 HRK (395 EUR) per month  
1 January 2016 3,120 HRK (407 EUR) per month  
Czech Republic 1 January 2007 CZK 8,000 (€ 291) per month  
1 August 2013 CZK 8,500 (€ 310) per month  
1 January 2015 CZK 9,200 (€ 335) per month  
1 January 2016 CZK 9,900 (€ 360) per month  
Estonia 1 January 2014 355 EUR per month  
1 January 2015 390 EUR per month  
1 January 2016 430 EUR per month  
France 1 January 2014 1445.38 EUR per month  
1 January 2015 1457.52 EUR per month  
1 January 2016 1466.62 EUR per month  
Germany 1 January 2015 8.50 EUR per hour No change since then
Greece 1 January 2010 739.56 EUR per month  
1 July 2011 751.39 EUR per month  
14 February 2012 580.08 EUR per month No change since then
Hungary 1 January 2014 101,500 HUF (322 EUR) per month  
1 January 2015 105,000 HUF (333 EUR) per month  
1 January 2016 111,000 HUF (353 EUR) per month  
Ireland 1 July 2007 8.65 EUR per hour  
1 January 2011 7.65 EUR per hour Cut under the Financial Emergency Measures Bill
1 July 2011 8.65 EUR per hour  
1 January 2015 8.65 EUR per hour  
1 January 2016 9.15 EUR per hour  
Latvia 1 January 2013 200 LVL (284.6 EUR) per month  
1 January 2014 320 EUR per month  
1 January 2015 360 EUR per month  
1 January 2016 370EUR per month  
Lithuania 1 January 2013 1,000 LTL (290 EUR) per month  
1 October 2014 1,035 LTL (300 EUR) per month  
1 July 2015 325 EUR per month  
1 January 2016 350 EUR per month  
Luxembourg 1 October 2013 1921.03 EUR per month  
1 January 2015 1922.96 EUR per month  
Malta 1 January 2014 165.58 EUR  per week  
1 January 2015 166.26 EUR per week  
1 January 2016 168.01 EUR per week  
Netherlands 1 January 2014 1,485.60 EUR per month  
1 July 2014 1,495.20 EUR per month  
1 January 2015 1,501.80 EUR per month  
1 July 2015 1,507.80 EUR per month  
1 January 2016 1,524.60 EUR per month  
Poland 1 January 2014 1,680  PLN (390 EUR) per month  
1 January 2015 1,750 PLN (407 EUR) per month  
1 January 2016 1,850 PLN (430 EUR) per month  
Portugal 1 January 2014 485 EUR per month  
1 October 2014 505 EUR per month  
1 January 2015 505 EUR per month  
1 January 2016 530 EUR per month  
Romania 1 January 2014 850 RON (187 EUR) per month  
1 July 2014 900 RON (198 EUR) per month  
1 January 2015 975 RON (215 EUR) per month  
1 July 2015 1050 RON (232 EUR) per month  
1 May 2016 1250 RON (276 EUR) per month  
Slovakia 1 January 2014 352 EUR per month  
1 January 2015 380 EUR per month  
1 January 2016 405 EUR per month  
Slovenia 1 January 2014 789.15 EUR per month  
1 January 2015 790.73 EUR per month  
1 January 2016 790.73 EUR per month  
Spain 1 January 2010 633.30 EUR per month In total 14 payments per year, including ‘extra payments’ in June and in December
1 January 2013 645.30 EUR per month
1 January 2014 645.30 EUR per month
1 January 2015 648.60 EUR per month
1 January 2016 655.20 EUR per month
United Kingdom 1 October 2013 6.31 GBP (8.3 EUR) per hour Full adult rate (all workers aged 21+)
1 October 2014 6.50 GBP (8.6 EUR) per hour
1 October 2015 6.70 GBP (8.8 EUR) per hour
1 April 2016 7.2 GBP (9.5 EUR) per hour National Living Wage (all workers aged 25+)

Source: EurWORK Network of European correspondents

 

Și deși avem un Brexit, vă las plăcerea citirii următoarelor :

Even we have a Brexit, we leave for your pleasure to read this :

United Kingdom: The Chancellor of the Exchequer outlined plans for the new National Living Wage (NLW) which will come into operation in April 2016. The NLW will be mandatory and will apply to all workers aged 25 and over. The rate is initially set at 7.20 GBP per hour. The current minimum wage (so-called national minimum wage) will continue to apply to workers aged 21–24 years. Forthcoming LPC recommendations will also cover the rate for the NLW.

 

Source: EurWORK Network of European correspondents

 

Bun.

Să vedem ce ne arată EURES – living and working conditions pentru România :

Din datele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS – date actualizate la martie 2016) cheltuielile cele mai mari ale unei gospodării, le reprezintă :

Achiziția de produse alimentare și băuturi nealcoolice – 37,6 %.

Apă, curent, gaz, întreținere – 16,6 %

Cultură și relaxare, timp liber – 5,9 %

Sănătate – 4,8 %

Transport – 5,9 %

Comunicații – 5,2 %

Îmbrăcăminte, încălțăminte – 6,0 %

Mobilier și reparații – 4,3 %

Consultarea pieței (în euro) : 1,3 – unt (250 g) ; 0,9 – lapte (1 l) ; 1,4 – orez (1 kg) ; 0,3 – cartofi (1 kg) ; 0,4 – pâine albă (500 g) ; 1,1 – ulei de gătit (1 l) ; 0,7 – bere la sticlă (0,5 l) ; 1,3 – cafea espresso ; 9,0 – meniu de prânz / o persoană (3 feluri) ; 1,06 – benzină (1 l) ; 0,1 – 1 kWh electricitate  consum casnic.

 

Let’s see what shows EURES – Living and working Conditions for Romania :

The data provided by the National Statistics Institute (INS – data updated March 2016) the largest expenses of a household are :

Purchase of food and non-alcoholic beverages – 37.6%.

Water, electricity, gas, maintenance – 16.6%

Culture and relaxation, leisure – 5.9%

Healthcare – 4.8%

Transport – 5.9%

Communications – 5.2%

Clothing, footwear – 6.0%

Furniture and repairs – 4.3%

Market consultation (in EUR) : 1,3 – butter (250g); 0.9 – Milk (1 liter); 1.4 – rice (1kg); 0.3 – potatoes (1 kg); 0.4 – white bread (500 g); 1.1 – cooking oil (1 liter); 0.7 – beer bottle (0.5 l); 1.3 – espresso; 9.0 – lunch menu / person (3 courses); 1.06 – petrol (1 liter); 0.1 to 1 kWh electricity household consumption

 

Să ne raportăm la factorul PPP – “Purchasing Power Parity” (puterea de achiziție), care ia în considerare diferențele în prețurile relative dintre țări pentru a releva de câți bani ai nevoie pentru a cumpăra (achiziționa) produsele / serviciile de care ai nevoie în aceiași cantitate în fiecare țară.

Bazate pe PPP veniturile sunt de aproximativ 40.500 euro în Elveția, Olanda și Norvegia și circa de două ori mai mici – 20.000 euro în : Estonia, Portugalia și Grecia.

 

To relate to factor PPP – “Purchasing Power Parity”, which takes into account differences in relative prices between countries to reveal how much money you need to buy (purchase) products / services you need in the same amount in each country.

PPP-based income is about 40,500 euros in Switzerland, the Netherlands and Norway, and about two times smaller – 20,000 euro in Estonia, Portugal and Greece.

 

Astfel un studiu al Glassdoor, Llewellyn Consulting – Which Countries in Europe Offer the Best Standard of Living ne arată că :

 • standardul cel mai ridicat de viață există în special în țările nordice : Germania, Finlanda, Suedia, Danemarca, Olanda, Elveția, urmate de Franța, Spania, Italia, Austria, Belgia, U.K., Irlanda, Norvegia, 
 • nivelul cel mai scăzut aparține : Greciei, Portugaliei și Estoniei (cap de listă)

 

So, a study of Glassdoor, Llewellyn Consulting – Which Countries in Europe Offer the Best Standard of Living shows that :

 • the highest standard of living is especially in the Nordic countries : Germany, Finland, Sweden, Denmark, Netherlands, Switzerland, followed by France, Spain, Italy, Austria, Belgium, U.K., Ireland, Norway,
 • the lowest belongs to : Greece, Portugal and Estonia (top of the list)

 

Europe : Cost of Living Index by Country 2016

 

777px-Minimum_wages,_January_2016_(¹)_(EUR_per_month)_YB16-II

Ne oprim aici și nu mai vorbim de prețul benzinei, curentului electric, gazului, coroborat cu salariul mediu (minim) al țării respective ca să nu vă cuprindă cefaleea.

We stop here and not to mention the price of gasoline, electricity, gas, in conjunction with the average wage (minimum) of the country concerned not to give you a headache.

 

Și atuncea vă întreb eu :

 1. Se aplică în instituțiile statului codul de etică și integritate – în cazul nostru cel din domeniul achizițiilor publice – existent ?

Nu există obligativitatea autorităților contractante de a avea personal specializat și special angajat în domeniul achizițiilor publice ci atribuțiile se pot delega prin act administrativ uneia sau mai multor persoane (prevedere în vigoare la data scrierii acestui articol) din cadrul entității respective de către conducătorul acesteia.

Răspunsul ANAP la întrebarea de ce nu este prevăzută obligativitatea ci doar posibilitatea existenței un Compartiment specializat în Achiziții Publice, format din minim trei persoane (un jurist, un economist și un inginer) a fost acela că există unități mici gen : Grădinițe, Primării mici, cu puțin personal care (încă) nu și-au prevăzut în Statul de Funcții al unității, existența nici măcar a unui post pentru Achizițiile Publice, astfel că delegarea prin act administrativ ar fi o soluție.

Eu personal nu cred acest lucru.

And then I ask you :

 1. Are the state institutions apply the existent code of ethics and integrity – in our case of the public procurement?

There is no obligation for contracting authorities to have specialist staff and specially hired in procurement but can delegate this specific tasks through administrative act to one or more person (provision in force at the time of this writing) of the entity by its leader.

The ANAP answer to this question why is not provided compulsory but only with the possibility of an existence of a Department specialized in Procurement, composed of at least three people (a counsellor, an economist and an engineer) was that there exist small units (contracting authorities) like : Kindergartens, small city halls with less personal (yet) they have not provided in the positions of the unit, even the existence of a post for procurement staff, so that the delegation by an administrative act would be an solution.

I personally do not think so.

 

Să observăm ce sarcini are juristul prevăzute în Statul de funcții al Școlii de Artă din București. Compartimentul se numește : ”Juridic, Achiziții Publice” iar sarcinile pentru achiziții publice sunt mai numeroase decât cele ale juridicului.

Pe site-ul Primăriei Comunei Cristian, jud. Sibiu, nu se regăsește printre Compartimente cel de Achiziții Publice ci doar :

Compartimentele

1. Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Cristian

2. Compartiment asistenţă socială

3. Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului

4. Stare civilă

5. Compartiment administrativ agricol

6. Compartiment contabilitate

7. Compartiment impozite şi taxe

Primarul ales, va decide dacă Voluntarul de la Situațiile de Urgență, Asistentul Social, Tehnicianul agricol sau cel de la amenajarea teritoriului ori poate contabilul este persoana cea mai potrivită să preia administrativ și sarcinile Compartimentului Achiziții sau poate le oferă șansa de afirmare (pentru vreo 3 ani doar) tuturora.

 

Let’s see what tasks has the lawyer provided into Job description of the School of Art in Bucharest. The compartment is called the “Legal, Procurement” and we observe that Procurement tasks are more numerous than those of juridical.

On Cristian Village Hall, jud. Sibiu, site we do not see Public Procurement Department, only :

Compartments

1. Public Service Volunteer Emergency Situations (SVSU) Cristian

2. Social Assistance Department

3. Urban planning and country planning

4. Civil marriage status

5. Administrative Agriculture Department

6. Accounting Department

7. Taxes Compartment

Elected mayor, will decide if volunteer for emergency, social assistance, land surveyor or at the urban planning or perhaps accountant is the best person to take over administrative tasks of Procurement Department or offer them the chance to assert (for about 3 years only) for everyone of them.

 

Reamintire din Normele de aplicare ale Legii achizițiilor clasice :

Art. 2

(1)În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum şi specializări în domeniul achiziţiilor.

(2)În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor distinct, principalele atribuţii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante, însărcinate în acest sens prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante.

(3)În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, are următoarele atribuţii principale:

a)întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

b)elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

c)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

d)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

e)aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

f)realizează achiziţiile directe;

g)constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

 

Reminder of the Implementing Rules of the classic procurement law :

Art. 2

(1) In order to achieve public procurement, the contracting authority shall establish by law an internal compartment specializing in procurement, format, usually by a minimum of three persons, of which two thirds with higher education and with specializations in procurement.

(2) To the extent that the organizational structure of the contracting authority does not allow to establish an distinct internal compartment specialized in procurement main tasks of it would be carried out by one or, where appropriate, more people within that contracting authorities by an adminsitartive act ordered by the head of the contracting authority.

(3) For the application of these rules contracting authority, through specialized internal compartment of public procurement has the following main responsibilities :

a) take the necessary steps for the registration / renewal / registration contracting authority in SEAP or recovery digital certificate, if applicable;

b) develop and, where necessary, update, based on the needs transmitted by other departments of the contracting authority, contracting strategy and annual program of public procurement;

c) develop or, where appropriate, coordinates the drafting of tender documentation and the documents underlying to the organization of design contests, the competition documentation, based on the needs transmitted by specialized departments;

d) comply with the obligations relating to advertising, as specified by the law;

e) applies to finalize award procedures;

f) make direct purchases;

g) provides and maintains public procurement file.

 

Așadar,

 • avem o strategie dar dorim o alta,
 • avem coduri de conduită și de integritate dar nu sunt aplicate,
 • dorim profesionalizarea funcționarilor (publici, contractuali) și deși cadrul legal ne obligă să îi formăm continuu pe acești funcționari, nu se (re)găsesc resursele financiare necesare,
 • avem o lege a achizițiilor publice dar delegăm atribuțiile specifice prin act administrativ,
 • avem cele mai mici salarii din europa (să nu ne amăgim cu bulgarii, nici Bulgaria nu mai e ce a fost odată Albania, parafrază la un comentariu al Generalului Anghel Iordănescu la sfâșitul meciului cu Albania de la Europene),
 • suntem pe locul 31 din 39 de țări ca nivel de cost de existență
 • multinaționalele sunt formate din membri ai țărilor dezvoltate, cu indici net superiori României, după cum am exemplificat mai sus
 • în studiul Glassdoor, Estonia este capăt de listă cu un venit estimat de 10.000 euro / an, doar de trei ori mai mare decât cel al României

Therefore,

 • We have a strategy but we want another,
 • We have codes of conduct and integrity but are not applied,
 • We want to professionalize civil (public contract) and although the legal framework forces us to continuously form these officials we did not (re) find the necessary financial resources,
 • We have a public procurement law but by administrative ordinance we delegate this specific tasks,
 • We have the lowest salaries in Europe (let us not delude ourselves with the Bulgarians nor Bulgaria is not what it was once Albania, to paraphrase a comment by General Anghel Iordanescu made at the end of game with Albania at European Footbal Championship)
 • We ranked 31 of 39 countries as the cost of living level
 • Multinationals are formed from members of developed countries, with index numbers far superior to Romania, as I have illustrated above
 • in Glassdoor study, Estonia is on the end of the list with estimated income of 10,000 euros / year, only three times higher than Romania

 

 

Clar, la 3 ani specialiștii, experți în achiziții (publice) posesori ai unor renumite certificate care atestă calitatea de expert (pline forumurile de specialitate de urletele de agonie ale experților care țipă ca din gură de șarpe după procedura simplificată, cine este și ce vrea ea, procedura, cu anexa ei cu tot) vor ieși din sistem (sau vor redeveni agent agricol, asistent social, contabil) și vor lăsa locul la alții.

La cine ?

Ce vor face ei ?

Întrebări la care o adaug și pe următoarea : Chiar este necesară această ieșire ?

 

Clearly, once at 3 years the specialists, procurement experts holders of famous certificate attesting their expert expertise (although there are full of forums with these specialists screaming of agony after the simplified procedure, who is and what it wants, the procedure I mean, with her Annex included) will exit the system (or the agent will return the agricultural, social worker, accountant) and leave the place to the other.

To whom ?

What will they do?

Questions to which I add the following : Is really this output needed ?

 

 

Răspunsurile voastre, în gând, dezbătute cu colegii, la o bere sau spuse ferm în scris, unui jurnal propriu dar care vor ajunge aici, vor putea face subiectul unor viitoare articole (în colaborare sau nu), cu citarea sursei dacă se dorește acest lucru.

Să nu uităm nici când că patronul este ghidat de eficiență și de profitul companiei, rata de profit, cifra de afaceri, cota de piață, calitatea produselor, serviciilor oferite dar și de salarizarea și condițiile de muncă ale angajaților, satisfacerea clienților, permanentizarea furnizorilor în schimbul oferirii de produse de calitate, la prețul corect, în cantitatea corectă și la locul și termenele stabilite corect.

 

Your answers, thought, discussed with colleagues with a beer in your hands or firmly written in your own diary but who will come here will be the subject of future articles (in collaboration or not as your wish), with the source acknowledged if you do want it.

Do we not never forget  that employer is guided by efficiency and profit, rate of profit, turnover, market share, product quality, services offered and the pay and working conditions for employees, customer satisfaction, permanent suppliers exchange offering quality products at the right price, in the right amount and at the right place and deadlines.

 

Dar iată care este cel mai valoros capital :

So the most valuable capital is :

07-catalin-popa-mare

“Comuniştii nu greşeau spunând că omul e cel mai preţios capital. Atâta doar că rămâneau la lozinci”, zice managerul Cătălin Popa (foto, cu convingerea că “adevăraţii capitalişti ştiu că utilaje îşi pot cumpăra oricând, dar oameni mai greu”.

Eu susțin liberalizarea profesiei de specialist, expert în achiziții.

Închei : aceasta este întrebarea !

 

“Communists do not wrong in saying that man is the most precious capital. Except that remained stick to the slogans”, says manager Catalin Popa (photo, convinced that “real capitalists know that machines can be buy anytime, but people harder.”

I support the liberalization of the profession of specialist, expert in procurement.

I conclude: this is the question !

 

 

Advertisement