Blog

Franta – Romania

steag-franta    STEAGUL-ROMÂNIEI

Sursă poze / pictures sources : internet

11 iunie 2016

 

Recunosc, rușinat, nu am mai urmărit meciuri de fotbal de ceva vreme.

I admit with shame, I did not follow football games in a while.

 

Politehnica Timișoara, Ripensia după cum de mic știam că este numele echipei de pe Bega, ce avea o rezonanță deosebită când stadionul arhiplin – denumit acuma după numele unui mare Căpitan – răsuna de vocile pline de pasiune, din inimă izvorâte, ale pasionalilor ”druckeri” timișoreni, ce-și aduceau obolul echipei de suflet, chiar și atunci când aceasta era condusă cu 7 la 1, ceea ce uimea o țară întreagă, de unde probabil și vorba cântecului, prima dată-n Timișoara apoi în toată țara, este echipa mea.

Politehnica Timisoara, Ripensia as for young I knew it was the team name on the river Bega, has a particular resonance when the stadium overcrowded – now called after the name of a great captain – resounded with voices full of passion, of the passionate Timisoara “Druckers”, who bring their mite team spirit, even when their team was led by 7-1, which amazed the whole country, like in the lyrics of the song, first-in Timisoara and then across the nation, is my team.

Extrapolând, echipa României, cu acei frumoși nebuni ai marilor turnee, este echipa mea.

Extrapolating, Romanian team, with those beautiful mad players of major tournaments, it is my team.

 

De când cu noile Directive europene, în domeniul achizițiilor publice, ce aduc noutăți care mai de care discutate și discutabile, mi-au readus pasiunea duelurilor verbale ”de la porumbei” (pentru cunoscători … cu aducerea aminte că se vorbea la ”ceas”) căutând să descopăr dacă Strategia de Contractare a Selecționerului (dacă acesta este împuternicitul autorității contractante)  împreună cu stabilirea criteriilor de selecție și atribuire a tricoului ”galben” precum și calculul ciclului de viață (al jucătorilor), este factorul decisiv al rezultatului de azi.

Since the new public procurement European Directive, entrance in force, which bring news, more or less discussed or questionable, they brought me back passion of the verbal duels “on pigeons” (for connoisseurs … by remembering that it was on “the clock”) seeking to discover if the Manager Contracting Strategy (if it is the same with commissioner of the contracting authority) together with the selection criteria and shirt “yellow” award and the calculation of lifecycle (for players), is the deciding factor result of the today.

 

Nu voi face o analiză tehnică și nici tactică ci evident ca orice cumpărător, una emoțională.

I will not make any technical and tactical analysis but obviously like any buyer, an emotional one.

 

Ai mei (ai noștri – România) au fost buni.

Ai lor (ai voștri – Franța) au avut un moment decisiv care a făcut diferența.

Mine (ours – Romania) were good.

Theirs (yours – France) has a turning point that made the difference.

 

Lotul României are o valoare (de piață) de 54,70 milioane de euro, pe locul 20 din 24 de echipe participante.

The Romanian team has a (market) value of 54.70 million, on the 20th of 24 teams participating.

Country: Romania
Manager:Anghel Iordanescu
Squad size:23
Total market value: 54,70 Mill. €

 

Cel al Franței (valoare estimată cu aceiași unitate de măsură –http://www.transfermarkt.com) de 487,00 milioane euro, pe locul 3 din aceleași 24 de echipe.

The French team (estimated value with the same unit – http://www.transfermarkt.com) has 487.00 million euros, 3rd out of the same 24 teams.

Country: France
Manager:Didier Deschamps
Squad size:23
Total market value: 487,00 Mill. €

 

Un an diferență ca medie de vârstă între cele două echipe, Franța fiind cea mai tânără (27,8 ani).

A year difference in average age between the two teams, France being the youngest (27.8 years).

 

Felicitări Învingătorilor, Onoare celor Învinși !

 Congratulations to the Winners, Honors of war Romania !

 

Criteriile de selecție (în cazul nostru fiind vorba despre jucători) au ca scop (ar trebui să aibă) demonstrarea potenţialului tehnic,  şi organizatoric (în teren) al fiecărui jucător participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care va fi selecționat.

Selection criteria (in our case is about players) aim (should have) to demonstrate the technical and organizational potential (in the field) of each participating player in the procedure, potential that should reflect the real possibility to perform the contract and solve any difficulties associated with achieving it, when he will be selected.

 

Criteriile de selecţie au ca scop (ar trebui să aibă) selectarea candidaţilor cu cea mai mare capacitate tehnică şi/sau profesională dintre jucătorii care au depus o solicitare de participare / au fost convocați la lot.

The selection criteria aim (should have) the selection of candidates with the highest technical and / or professional capacity of the players who have submitted an application for participation / summoned to the team.

 

Evident vorbim de raportul preț / calitate. Astfel jucătorii care fac parte din lotul României, în special cei care au jucat în acest meci de deschidere al Campionatului European 2016, din Franța – sunt, probabil, cei mai buni la această oră dintre cei potențiali.

Obviously we discuss about the price / quality ratio. So players who are part of the Romanian team, especially those who played in the opening match of the European Championship 2016 in France – are probably the best at this time of the potential ones.

 

Închei în cheia de început.

I will finish in the started key.

 

Procesele, procedurile Legii achizițiilor publice se pot aplica în domeniul sportiv, în general, respectiv, la fotbal, în special ?

Processes, public procurement procedures law may apply to sport in general, respectively football in particular ?

 

Aceasta este | a | sau | o |

This is ”| a | or | a |” (romanian wordplay, crossword, I will explain it in particular to everyone who ask for it)

 

Advertisement