The Specialist !

Everyone remember (or should see it) this amazing movie The Specialist, with legendary Silvester Stallone.

Fiecare își aduce aminte de filmul Specialistul, cu legendarul Sivester Stallone, în rol principal.

Kokcharov Skill Hierarchy 2015

Specialist frequently refers to an expert in a profession. CPO in our field of work. Chief Procurement Officer. The expert, in my opinion, is that who had made, probably, all mistakes in his/her area of expertise.

Specialistul este expertul în profesia sa. Consilierul în Achiziții, în cazul nostru. Expertul, în opinia mea este acela care, probabil, a făcut toate greșelile posibile în aria sa de expertiză.

 

An expert is “somebody who obtains results that are vastly superior to those obtained by the majority of the population”. 

Expertul este acela care ”a obținut rezultate net superioare față de marea majoritate a populației”.

 

 

The word Expertise is used to refer also to Expert Determination, where an expert is invited to decide a disputed issue or in Evaluation Committee. The decision may be binding or advisory, according to the agreement between the parties in dispute.

Expertiza se referă și la Analizele Expertului, unde acesta este invitat pentru a decide în cazul unei dispute ori a-și aduce contribuția în Comisia de evaluare. Decizia lui poate fi consultativă sau decisivă, în funcție de acordul prealabil al părților.

 

So, the answer, for the question : How you feel ?, my friend is : Better, I am the Specialist !

Așadar, răspunsul, la întrebarea : Cum te simți ?, prieteni, este : Super, eu sunt Specialistul !

Advertisement