Procurement Intelligentsia act for the right to be left wing / Elita în achiziții este pentru dreptul de a fi de stânga

tpr_ovidiu_slimac_linkedin

USA – 23

UK – 5

INDIA – 2

AUSTRALIA – 1

NORTH AFRICA – 1

SWEDEN – 1

VIENNA, AUSTRIA – 1

MUNICH, GERMANY – 1

LYON, FRANCE – 1

TIMISOARA, ROMANIA – 1

Mă gândesc la o Diagramă Pareto cum ar arăta : Continente Participanți (NORTH AMERICA – 23, NORTH AFRICA – 1, ASIA – 2, AUSTRALIA – 1, UK – BREXIT – 5, EUROPE – 5), Țări, Orașe, Continente, Participanți (USA – 23, North Africa – 1, Khambhat – India – 2, Melbourne – Australia – 1, Sweden – 1, Vienna – Austria – 1, Munich – Germany – 1, Lyon – France – 1, și ultimul dar nu cel de pe urmă Timisoara – Romania – 1) și clar mă procrastinez.

I was thinking about how looks like a Pareto Diagram for : Continents, Participants (NORTH AMERICA – 23, NORTH AFRICA – 1, ASIA – 2, AUSTRALIA – 1, UK – BREXIT – 5, EUROPE – 5), Continents, Countries, Cities, Participants (USA – 23, North Africa – 1, Khambhat – India – 2, Melbourne – Australia – 1, Sweden – 1, Vienna – Austria – 1, Munich – Germany – 1, Lyon – France – 1, and last but not least Timisoara – Romania – 1) and I am going to procrastinate for sure.

”Cei patru magnifici” care ”Au speriat Vestul”, din ”Nimic nou pe frontul de Vest”, care din 1789 de la Revolutia Franceză ne-a adus ”Libertate, Egalitate, Fraternitate” și dreptul de a fi de stânga, de a fi Revoluționar.

Vremurile nu mai sunt ce au fost iar eu pot afirma că nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, sunt inteligent și aparțin Elitei. Creme de Creme a profesioniștilor din achiziții.

”Fantastic Four” which act like ”I came, I saw, I shot” and stood like ”All quiet on the western front”, which beginning with french Revolution bring us ”Liberty, Egality, Fraternity” and the right to be from the left wing, to be a Revolutionary.

There are no more such times like back than and I affirm that I am not on the right, not on the left, being to smart for that I am part of the cream of the crop of Procurement Intelligentsia.

Ce vreau să spun ?

Ți-ai dat seama din lista de mai sus și dacă vei fi doar un pic curios, suficient cât să devii sau să nu devii pisica lui Schrodinger, vei căuta răspunsuri, dacă ai întrebări, clar, daa! … și chiar vei răspunde tu la întrebări, dacă ai răspunsuri (primite sau cucerite) daa!

What do I mean ?

You figure it out from the above list and if you are a little inquiring as much as to become or not the Schrodinger cat, you will looking for the answers, if you have any, doh! … and maybe you will answered to the questions asked (nevermind if these questions belongs to you or not) doh!

Adevăr sau provocare, aceasta-i Întrebarea ?

Iar răspunsul prieteni este … ca totdeauna, undeva la mijloc … de Revoluție, Revoluția în Achiziții !

Truth or Dare, that is the Question ?

And the answer my friend is … like always, somewhere in the middle … of Revolution, Procurement Revolution !

Memento :

Dreapta (partizanii regalității) = liberalism, respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui individ, drepturile :

 • la viață
 • la proprietate privată
 • la tratament egal
 • la exprimare liberă
 • de a practica o religie proprie
 • de a vota liber

Right wing (Monarchy partisans) = liberalism, respect for fundamental right of human being, the rights to :

 • live
 • property
 • equal treatment
 • free speach
 • religion
 • vote

Stânga (mișcarea reformistă) = Libertate, Fraternitate, Egalitate, adică :

 • acceptarea imixtiunii statutului în drepturile cetățeanului
 • susținerea proiectelor sociale => reducerea șomajului, asistența socială, ajutorul oferit tinerelor mame
 • redistribuirea resurselor naționale
 • nu înseamnă să te opui proprietății private, libertăților cetățenești ori diferențelor între clasele sociale (săraci, pătura medie, bogați)

Left wing = (reformist movement) = Liberty, fraternity, Egality, which is :

 • imixitude of government into civil rights acceptance
 • social project support => unemployment reduce, social assistance, young single mother assistance
 • national resources redistribute it
 • not to be against private property, civil freedom or differences between upper and low classes (poor and rich people)

 

stanga-si-dreapta-sunt-niste-concepte-fumate-114-body-image-1417684883

Așadar nu cred în stânga și dreapta sau că lucrurile sunt albe și negre. Evoluția technologică și informația care circulă așa rapid vor schimbă sistemul actual. Suntem în mileniul trei, unde revoluțiile încep pe social media sau oamenii își primesc recunoașterea datorită mobilizării de pe social media. Nu mai putem vorbi de Milton Friedman sau de Adam Smith în secolul XXI ca de părinții ideologici ai curentului actual. Lucrurile au evoluat, s-au schimbat. Joseph Stiglitz sau Max Neef sunt viitorii ideologi ai umanității.

So, I do not believe in left or right wing, or that are only white or black colour. Technological evolution and free and fast information circulated would change actual system. We are in 3rd millenium, where revolutions start online and people get their recognition because online existence. We can not speak about Milton Friedman or Adam Smith in this century like being ideological fathers of actual movement. Things are evolved, they are changing, Joseph Stiglitz sau Max Neef are the future of humanity.

Așa că voi ăștia care sunteți intelighenția societății, nu vă mai spargeți în figuri cu articole de opinie legate de stânga și dreapta, că sunteți depășiți, fiți inteligenți și haideți doar la Revoluție !

So, you people, Procurement Intellighentsia, do not  act dumb, writing left or right oppinion article, you are obsolete, just be smart and common to the Revolution!

Viitorul în Achiziții, îl poți afla de la Phil Ideson, Inițiatorul mișcării și evident de la adepții acestei mișcări Revoluționare.

The Future of Procurement stand at Phil Ideson, the initiator of this Movement and of course, at the Movement Followers.

 

Advertisement